Onze werking

In onze praktijk werken 5 huisartsen. Elke patiënt behoudt het recht op vrije keuze van arts. In volgende omstandigheden kan het echter zijn dat u geholpen wordt door een andere arts dan uw keuze :

 • Spoedgevallen” worden door de snelst beschikbare arts behandeld.
 • Bij “afwezigheid” door vakantie, ziekte, bijscholing,…
 • Indien de agenda van de arts. “volzet” is

Wij werken samen met hetzelfde medisch dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. De artsen zijn niet geconventioneerd.

1. Raadplegingen

U kan de arts enkel na  afspraak raadplegen.

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

Meestal is het best dat de patiënt naar de arts toegaat.  In de consultatie hebben we alles bij de hand om zo goed mogelijk te onderzoeken en te behandelen.  Dit zal de kwaliteit van de zorgen bevorderen.

Breng altijd uw identiteitskaart mee.

Voor de resultaten van deze onderzoeken dient de patiënt zelf contact op te nemen met de betreffende geneesheer, en dat op een met hem/haar afgesproken tijdstip.

Voorziet u een lange tijdsduur voor een gesprek, een speciale ingreep of onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag. Hiermee kunnen we dan rekening houden.

Indien mensen niet opdagen op hun afspraak verhinderen zij dat anderen kunnen geholpen worden op dat moment.  Gelieve daarom tijdig de afspraak te annuleren als u niet aanwezig zal zijn !

Omwille van een spoedgeval vb. een hechting, kan de consultatie al eens uitlopen en dient u wat langer te wachten.  Daarvoor vragen wij uw begrip.

2. Huisbezoeken

Huisbezoeken worden gereserveerd voor bijzondere omstandigheden en indien u echt niet zelf naar de arts kan toekomen. In principe doen we geen huisbezoeken buiten de gemeente Brasschaat. Indien u een huisbezoek voor de dag zelf vraagt liefst voor 10 u bellen.

Vermeld steeds duidelijk:

 • Naam en voornaam van de zieke(n)
 • Straat, nummer (en eventueel  belnummer in het appartementsgebouw)
 • Zeg bondig waarover het gaat, om over de hoogdringendheid te kunnen oordelen

3. Gebruik van telefoon

Ons telefoonnummer: 03 651 69 64

Gelieve te bellen  tussen 8u en 12u en tussen 13u en 17u voor het aanvragen van raadplegingen en huisbezoeken.

Buiten deze uren zijn wij bereikbaar voor zeer dringende medische zaken, doch vaak niet op de praktijk zelf (bv. doorschakeling op GSM). Afspraken maken of resultaten inkijken en dergelijke zijn dan uiteraard niet mogelijk.

De telefoon wordt opgenomen door één van onze 2 secretaresses, indien u de arts zelf wil spreken voor dringende medische vragen kan u het best bellen tussen 9u en 11u, de secretaresse kan u doorschakelen.

Indien u belt voor een resultaat van een onderzoek, doe dit tijdens het vooraf afgesproken tijdstip met de arts die dat onderzoek uitgevoerd, of aangevraagd heeft.  Hij/zij is immers op de hoogte van de problematiek en kan u het beste informeren.

Gelieve het telefoongesprek zo kort mogelijk te houden.  Voor uitgebreide besprekingen komt u best op consultatie!

4. Wachtdienst

Van maandag tot vrijdag kan u van 7u tot 19u één van onze artsen bereiken op het gewone telefoonnummer. Indien u buiten deze uren of in het weekend een dringend medisch probleem hebben, kan u de dokter van wacht rechtstreeks bereiken via het centraal oproepnummer 03 650 52 53.

5. GMD: Globaal Medisch Dossier

U kan bij uw huisarts een GMD laten aanleggen. In het GMD worden consultaties bij de huisarts, verslagen van specialisten, laboresultaten, vaccinaties, allergieën etc. verzameld.  Zo hebben wij een volledig beeld van uw gezondheidstoestand.  Met een GMD bij uw huisarts moet u minder remgeld betalen, ook als u op consultatie komt bij één van de andere artsen van de praktijk.

Wij regelen het GMD rechtstreeks via het ziekenfonds.

6. Afwezigheden

U kan tijdens de afwezigheid van uw huisarts steeds terecht bij één van de andere artsen.

Wij danken u voor uw vertrouwen en hopen op een vlotte samenwerking.

 • Dr. Rietje Nelis
 • Dr. Kristien Willems
 • Dr. Bart Van Coppenolle
 • Dr. Jeroen Rennen
 • Dr. Louis Coppens