Telefoondrukte

In veel huisartsenpraktijken en apotheken staat de telefoon roodgloeiend, en zijn de wachtrijen lang vanwege de 5e coronagolf die ons land overspoelt.
Daardoor kan het zijn dat je huisarts, je huisapotheker, de huisarts of apotheker van wacht moeilijk bereikbaar zijn. En dat ondanks de grote inspanningen die gedaan worden: langere werkdagen, meer personeel, meer telefoonlijnen en secretariaatsmedewerkers, extra artsen van wacht enz.
Wie ziek is en hulp nodig heeft, vragen we een beetje begrip.
Uiteraard zal de huisarts prioriteit geven aan wie het meest hulp nodig heeft.
Maar stel zelf je zorg niet uit! Kan je je huisarts niet meteen bereiken, probeer het dan wat later zeker opnieuw.